Loading...

De juiste studiekeuze maak je pas tijdens je studie

De meeste studenten switchen hun studiekeuze niet graag voor de poort (bijvoorbeeld op basis van studiekeuze adviezen) maar na de poort. Omdat ze graag zelf willen ervaren wat een studieprogramma inhoudt en niet zo vatbaar zijn voor adviezen. Aldus het proefschrift van Evelyne Meens (Dienst Studentenvoorzieningen). Op Het Onderwijscongres van 16 mei verzorgden Evelyne en Lars Veerhoff (Dienst Onderwijs […]

Open dagen moeten realistischer worden

Fontys wil open dagen voor toekomstige studenten en hun ouders realistischer maken. Voor de zomervakantie worden hierover vanuit het programma Studiesucces afspraken gemaakt met enkele instituten. Tegen het einde van 2019 moeten dan bij de eerste opleidingen aanpassingen zijn doorgevoerd. Leer meer …

Wat weet jij over motivatie?

Motivatie en studiesucces lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar wat weten we eigenlijk over motivatie? Dit whitepaper gaat over welke typen motivatie er bestaan en hoe die typen zich verhouden tot studiesucces. Lees meer…  

Afstudeerscriptie is frustrerend, dat is juist goed

De afstudeeropdracht of scriptie zorgt bij studenten vaak voor studievertraging. Schaf het af in de huidige vorm en verkort het hbo van 4 naar 3 jaar, betoogde gastcolumnist Nico Keuning zaterdag in de Volkskrant. “Daarmee neem je een belangrijk moment voor zelfreflectie weg”, reageren onderzoeker Evelyne Meens en directeur Tjeerd de Jong. Lees meer…

Research award Down under

Last January I won the Fontys research award for my PhD research. With this award I was able to fly to the other site of the world to present my work at the Australian Association for Research in Education Conference 2018. Furthermore, I visited some universities and schools to learn more about student wellbeing. Great appreciation […]