Grote belangstelling uit binnen- en buitenland voor onze STARTTHERMOMETER op de EFYE 2019 conference. Blijkbaar zijn steeds meer onderwijsinstellingen genegen om een deel van de switchers voor lief te nemen, studenten ná de poort te matchen en het maximale uit een ‘verkeerde’ studiekeuze te halen.