Ontrafel je motivatie Voor de ‘Motivational Monday’ in de Fontys Vitaliteitsweek heb ik een filmpje gemaakt over welke zes typen motivatie er bestaan en hoe je je eigen motivatie op basis van die zes typen kan ontrafelen. Wellicht krijg je zo een ander perspectief op motivatie in het algemeen en op jouw eigen motivatie. Klik […]